FUN88 FIFA WORLD CUP 2018

รูเ็ต สูตรพิฆาตศูนย์

ตามหักฟิสิกส์ ถ้าเรา ฟิกจุดบนวง้อรูเ็ตไว้จุดๆ หนึ่ง แ้วออกแรงเหวี่ยงูกบอลด้วยแรงค่าหนึ่งใหู้กบอลหมุนไปตามวง้อรูเ็ต แ้วูกบอลไปตกที่ตำแหน่งหนึ่ง เช่น เข 0 ต่อมาครั้งที่สอง ถ้าเราเหวี่ยงูกบอล ณ จุดที่เราฟิกไว้ครั้งแรก แะออกแรงเหวี่ยงูกบอลเท่าเดิม ูกบอลก็ย่อมไปตก ณ ตำแหน่งเดิม คือ ตำแหน่งเข 0 เหมือนเดิมทุกประการ

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราออกแรงเหวี่ยงูกบอลด้วยแรงเหวี่ยงครึ่งหนึ่งของแรงเหวี่ยงครั้งแรก ูกบอลก็ย่อมไปตกยังบริเวณตรงข้ามเข 0 คือ บริเวณเข 5 หรือ เข 10

จากหักการนี้คนปั่นรูเ็ต ปั่นรูเ็ตอยู่ทุกวี่ทุกวัน พวกเขาน่าจะกะระยะได้ว่า ถ้าออกแรงเหวี่ยงเท่าไรแ้วูกบอลจะไปตกยังบริเวณใดของวง้อ.. เท่าที่ได้ยินมาบางคนถูกฝึกมาอย่างดีเพื่อที่จะให้เหวี่ยงูกบอล ใหู้กไปตกยังบริเวณเข 0 ให้มากที่สุด จะได้ออก 0 บ่อยๆ เพราะ 0 มันเป็นตัวทำกำไรให้กับบ่อนตามที่ก่าวมา

วิธีการเ่นสูตรพิฆาตศูนย์

  1. ให้รอูกบอลมาตกยังบริเวณใก้ๆ เข 0 หรือไม่ก็ให้ตรงข้ามเข 0 ไปเย แถวๆ เข 5 เข 10
  2. วางชิพต่าง ๆ ตามที่ปรากฎในภาพรวมทั้งหมด 9 จุด จะเห็นว่าเราวางค่อมตัวเข ตั่งแต่เข 22 กินพื้นที่ไปเื่ย ๆ จนถึงเข 25 (ดูภาพวง้อรูเ็ตประกอบ) คิดเป็นพิ้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของวง้อรูเ็ต แ้วมันจะปั่นหนียังไง
  3. ถ้าถูกจะได้กำไร คือ วางรวม 1 หน่วยจะได้กำไร 1 หน่วยของทุนที่วางทั้งหมดแต่ถ้าออกเข 0 ได้กำไรบาน
  4. ถ้าผิด ให้รอตามข้อ 1 โดยเพิ่มชิพเป็น 2 เท่า ใครจะทบเยก็แ้วแต่ แต่ควรคำนวณิมิตของโต๊ด้วยว่าทบได้สูงสุดกี่ไม่ หรือใครจะไม่ทบก็ได้ แค่แทงถูกให้มากกว่าผิดพอ
  5. อย่าืมจำหน้าคนปั่นแต่ะคนไว้ด้วย เพราะคนปั่นแต่ะคนถูกฝึกมาไม่เหมือนกัน ให้สังเกตุตำแหน่งที่คนปั่นเหวี่ยงูกให้ดี แ้วดูว่าูกมันไปตกห่างจากตำแหน่งเหวี่ยงกินพื้นที่ไปเท่าไหรจากจุดเริ่ม ต้อน จะได้กะตำแหน่งครั้งต่อไป

ทีเด็ด บอล ซัมเมอร์ ฮิ ล