FUN88 FIFA WORLD CUP 2018

รูเล็ต ูตรพิฆาตศูนย์

ตามหลักฟิิก์ ถ้าเรา ฟิกจุดบนวงล้อรูเล็ตไว้จุดๆ หนึ่ง แล้วออกแรงเหวี่ยงลูกบอลด้วยแรงค่าหนึ่งให้ลูกบอลหมุนไตามวงล้อรูเล็ต แล้วลูกบอลตกที่ตำแหน่งหนึ่ง เช่น เลข 0 ต่อมาครั้งที่อง ถ้าเราเหวี่ยงลูกบอล ณ จุดที่เราฟิกไว้ครั้งแรก และออกแรงเหวี่ยงลูกบอลเท่าเดิม ลูกบอลก็ย่อมไตก ณ ตำแหน่งเดิม คือ ตำแหน่งเลข 0 เหมือนเดิมทุกระการ

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราออกแรงเหวี่ยงลูกบอลด้วยแรงเหวี่ยงครึ่งหนึ่งของแรงเหวี่ยงครั้งแรก ลูกบอลก็ย่อมไตกยังบริเวณตรงข้ามเลข 0 คือ บริเวณเลข 5 หรือ เลข 10

จากหลักการนี้คนั่นรูเล็ต ั่นรูเล็ตอยู่ทุกวี่ทุกวัน พวกเขาน่าจะกะระยะได้ว่า ถ้าออกแรงเหวี่ยงเท่าไรแล้วลูกบอลจะไตกยังบริเวณใดของวงล้อ.. เท่าที่ได้ยินมาบางคนถูกฝึกมาอย่างดีเพื่อที่จะให้เหวี่ยงลูกบอล ให้ลูกไตกยังบริเวณเลข 0 ให้มากทีุ่ด จะได้ออก 0 บ่อยๆ เพราะ 0 มันเ็นตัวทำกำไรให้กับบ่อนตามที่กล่าวมา

วิธีการเล่นูตรพิฆาตศูนย์

  1. ให้รอลูกบอลมาตกยังบริเวณใกล้ๆ เลข 0 หรือไม่ก็ให้ตรงข้ามเลข 0 ไเลย แถวๆ เลข 5 เลข 10
  2. วางชิพต่าง ๆ ตามที่รากฎในภาพรวมทั้งหมด 9 จุด จะเห็นว่าเราวางคล่อมตัวเลข ตั่งแต่เลข 22 กินพื้นที่ไเลื่ย ๆ จนถึงเลข 25 (ดูภาพวงล้อรูเล็ตระกอบ) คิดเ็นพิ้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของวงล้อรูเล็ต แล้วมันจะั่นหนียังไง
  3. ถ้าถูกจะได้กำไร คือ วางรวม 1 หน่วยจะได้กำไร 1 หน่วยของทุนที่วางทั้งหมดแต่ถ้าออกเลข 0 ได้กำไรบาน
  4. ถ้าผิด ให้รอตามข้อ 1 โดยเพิ่มชิพเ็น 2 เท่า ใครจะทบเลยก็แล้วแต่ แต่ควรคำนวณลิมิตของโต๊ด้วยว่าทบไดู้งุดกี่ไม่ หรือใครจะไม่ทบก็ได้ แค่แทงถูกให้มากกว่าผิดพอ
  5. อย่าลืมจำหน้าคนั่นแต่ละคนไว้ด้วย เพราะคนั่นแต่ละคนถูกฝึกมาไม่เหมือนกัน ให้ังเกตุตำแหน่งที่คนั่นเหวี่ยงลูกให้ดี แล้วดูว่าลูกมันไตกห่างจากตำแหน่งเหวี่ยงกินพื้นที่ไเท่าไหรจากจุดเริ่ม ต้อน จะได้กะตำแหน่งครั้งต่อไ

ทีเด็ด บอล จาก เซียน ส เต็ ป